FANDOM


TokuDB InfiniDB percona Maria PBXT FederatedX IBMDB2I
Charakterystyka zastosować
Zakres komend SQL
Typy danych
klucz(e), klucze unikalne, indeksy znakowe, auto_
Klucze obce, integralność
Widoki (views)
Wyzwalacze (triggers)
Funkcje, procedury
Transakcje
crash-recovery
Licencja, cena
Sposób przechowywania danych (kompresja)
Mechanizm replikacji


Notatki Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki